ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Evaluarea riscurilor la securitatea fizică ajută la dimensionarea corectă a măsurilor și mecanismelor de securitate care trebuie implementate pentru eliminarea sau atenuarea riscurilor identificate.

Amenințările și vulnerabilitățile fiecărui obiectiv sunt determinate în funcție de specificul activității clientului și în concordanță cu informațiile statistice privind criminalitatea și alți factori externi sau interni. Aceste amenințări și vulnerabilități sunt evaluate în funcție de probabilitate, frecvență și impact, precum și în funcție de măsurile de securitate concepute pentru reducerea riscurilor asociate.

Evaluatorii noștri sunt certificați de Autoritatea Națională pentru Calificări și înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Experiența evaluatorilor din echipa noastră garantează analize de risc la securitatea fizică de înaltă calitate.